ElmqvistochPerseius © 2010-2015

 

 

 

 

 

 

Konsten att lida mindre - en filosofisk stresshanteringsbok

 

 

Så du känner dig stressad och mår just inget vidare?

 

Ju bättre vi människor får det materiellt sett desto mera verkar vi lida psykiskt sett. En intressant paradox - men hur kommer det sig? Och vad kan man göra åt det?

 

Förr erbjöd ofta religionen både förklaring och frälsning. För många gör den fortfarande det. "You get pie in the sky when you die". Gott och väl! Men för oss andra då...

 

Om man ser lidandet som sjukligt så erbjuder medicinen och psykologin diverse möjligheter. Faktum är dock att båda härstmmar från filosofin och dess mångtusenåriga tradition. I den här boken söker vi efter förklaringar till mänskligt lidande i såväl filosofi som modern vetenskap - medicin, neurovetenskap, psykologi mm. Svaren på vad man Själv kan göra åt det söker vi dock framför allt i filosofin - västerländsk som österländsk. Urgammal ofta litet bortglömd kunskap kring hur man kan stå ut litet bättre med sitt människoliv.

 

 

"Smärta i livet kan man inte undgå – men hur mycket man lider av det är delvis ens eget val" (Thich Nhat Hanh)


 

 

 

 

 

 

 

Konsten att lida mindre -avsnitt för avsnitt:

 

- Förord

- "Vilse i pannkakan"

- Olika filosofers syn på livet och lidandet

- Vårt hem - universum

- Kroppen, hjärnan och själen

- Spegelneuron och empati

- Stress och sårbarhet

- Känslor

- Samvete och idealjag

- De tidiga erfarenheternas tyranni

- Självkänsla, självrespekt och självförtroende

- Kvinnligt och manligt

- Obalans i livet och obalans i kroppen påverkar varandra...

- Livet, döden och kärleken

- Det sanna, det goda, det sköna

- Att hantera lidande och svårigheter - coping

- Stresshantering - en snabbkurs

- Mindfulness - medveten närvaro

- Qi gong och akupressur

- Tackla problemen som en filosof

- Råd kring vanliga typer av lidande

 

_____

 

Konsten att lida mindre - helheten...

 

- Litteratur

_____

 

 

Mindfulness - på Nyckelns hemsida