ElmqvistochPerseius © 2010-2015

 

 

Planerade bildspel:

 

  • "Där vägarna och guds ord tryter", i två delar.

    Talesättet lär vara hämtat från en av Virserums tidiga präster. Han var missnöjd med sin placering och dessutom frustrerad över hur svårt det var att kristna det hedniska folket i bygden...


    Del I är utlagt nedan.

 

 

 

 

Livsrum - Virserum

 

 

Några år efter att min far Ingvar Phersson (1924-1993) dog och efter att jag hade publicerat diktsamlingen "Ur skog, Över äng" påbörjade jag ett nytt diktprojekt. De nya dikterna hade teman kring ”hemmahörande” och ”hemkomst”. Eftersom Virserum, ett samhälle på sluttningen upp mot det småländska höglandet, är mitt ursprung kom mycket att cirkla kring denna bygd. Dikterna gick under arbetsnamnet ”Vända hemåt” ända tills diktsamlingen slutligen fick namnet "Hemkomster" när den blev publicerad på denna webbplats.

2005 ”vände jag hemåt” till Virserum för några dagar tillsammans med mina två söner, då 13 och 11 år gamla. Det som slog mig var det förfall som hade drabbat mycket av min gamla hembygd. Detta förfall gällde dock bara sådant som var konstruerat av människohand – naturen var sig lik – träden och stenarna i de närmaste identiska med mitt minne av dem. Fascinerad av detta började jag fotografera så smått med min nya enkla digitalkamera.

Som så mycket annat föll dock denna upplevelse i glömska, ända till 2009 då jag åter med min kärlek – Josefin, med foto som stort intresse - återvände till Virserum. Så föddes vår gemensamma projektidé. Vi skulle se Virserum genom kameralinsen – en person med ”fräscha” ögon och en med arvet från uppväxten. Flera resor senare har vi nu mer än 200 bilder – och vi har börjat sammanställa dem till en slags utställning i bildspelsform. Arbetsnamnet ”Livsrum – Virserum” anspelar på den dubiösa reklamkampanj med slogan ”Livsrum i Virserum” som man drog igång i slutet på 70-talet. Dess tyska motsvarighet ”Lebensraum” har ju en speciell historia och innebörd, som man hoppas reklammakarna bara var naivt omedvetna om.  

 

Projektet har nått viss ryktbarhet. Hösten 2012 visades den del som handlar om Kärringrygggen - Virserums folkpark - på Virserums Konsthalls utställning om Dansbandskultur. Hösten 2013 fick Kalmar läns hembygdsförbund upp ögonen för projektet. I nummer 4 av deras tidskrift "Stenmuren" har vi fått skriva en artikel med titeln "Livsrum - Virserum, när hembygden flyttar in på internet".

 

Kent-Inge var kåsör på hembygdsfesten i Virserum midsommardagen 2014. Då introducerades "Skrönor från Virserumsbygd" vilket är projektförslag som startar i och med bildspelet Vita frun. Förhoppningen är att flera hänger på och är delaktiga i att dokumentera och sprida de skrönor som bygden är full av.

Väl mött i vårt Virserum på webben.

Kent-Inge Perseius och Josefin Rahmqvist Linnarsson

 

För kontakt: ki.perseius@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Livsrum - Virserum, bildspel: 


- Intro

 

- Världens vildaste järnväg

 

- Kärringryggen - Virserums folkpark

 

- Där vägarna och guds ord tryter, del I

- Vita frun - en skröna om spöken

 

______

 


Refrenser och  länkar:

 

- Virserums konsthall

 

- Kalmar läns hembygdsförbund


- Föreningen smalspåret

 

- En resa på smalspåret 1983